Justyna92

32 teksty – auto­rem jest Jus­ty­na92.

Nie radzę so­bie bez...
ciepłych słów,
miłych gestów,
czułych spojrzeń,

Ciebie...kim­kolwiek jesteś. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 kwietnia 2014, 18:59

Nig­dy nie zapomnę
blas­ku Twoich oczu,
cza­ru Two­jego uśmiechu,
sma­ku Twoich ust,
siły Twoich ra­mion
za­pachu Twe­go ciała
i uścis­ku Two­jej dłoni. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 stycznia 2013, 13:55

Nie mów mi, że wiesz co czuję...
To ja płakałam, kiedy ty spałeś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 maja 2012, 20:10

Ważniej­sza od po­siada­nia szczęścia
jest umiejętność by­cia szczęśliwym.

:-) 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 grudnia 2011, 18:35

Ta­ka już jestem...
Raz przed Słońcem się chowam,
a in­nym ra­zem staję z nim twarzą w twarz
i pat­rzę mu pros­to w oczy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 października 2011, 22:06

To że ktoś jest pe­symistą nie oz­nacza wcale,
że się nie uśmiecha.
A to że jest op­ty­mistą nie oz­nacza,
że nig­dy nie był smutny. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 sierpnia 2011, 00:24

Słowa cza­sem bolą.
Mnie bar­dziej bo­li ich brak.
... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 lipca 2011, 13:01

Chcąc żyć praw­dzi­wie muszę praw­dzi­wie pokochać. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 lipca 2011, 21:43

Mówić to nie to sa­mo co rozmawiać.
Słyszeć to nie to sa­mo co słuchać.
Pat­rzeć to nie to sa­mo co widzieć.

Być to nie to sa­mo co żyć. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 lipca 2011, 23:35

Ser­ce do Rozumu:
-Po­wiesz mi jak się czuję? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 26 czerwca 2011, 20:05
Justyna92

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność